PRIVACYVERKLARING

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij waar nodig jouw persoonlijke gegevens. Deze worden door ons verwerkt voor de doeleinden waarvoor we je gegevens nodig hebben. Omdat wij net zoals jou belang hechten aan deze gegevens, doen wij er dan ook alles aan om ze veilig te bewaren en je op de hoogte te houden waarvoor we jouw gegevens wensen te gebruiken.

Indien je hierover vragen hebt of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op met Vicky Michiels: info@meditelservices.be.

Bedrijfsgegevens

Meditel Services bvba
Vicky Michiels

Bruine kolk 15
2490 Balen
Tel +32 (0)14 39 59 00

info@meditelservices.be
BTW BE 0723.870.913

Welke persoonsgegevens verzamelen we van jou?

Naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres vragen we op zodra je het contactformulier van onze website invult.

Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens van jou?

Je persoonsgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres) verzamelen we via ons contactformulier, om ervoor te zorgen dat we weten wie ons via de website probeert te contacteren en om ervoor te zorgen dat we over de nodige gegevens beschikken om een antwoord te formuleren op jouw vraag.

Jouw IP-adres verzamelen we om ervoor te zorgen dat we na kunnen gaan wie onze website bezoekt, zodat we een profiel kunnen vormen van onze bezoeker.

Hoe zorgen wij voor de beveiliging van jouw gegevens?

Wij nemen de veiligheid van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom maken wij gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen, om zo jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die je met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en steeds beveiligd zijn met wachtwoorden.

Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van je gegevens niet op absolute wijze garanderen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde toegang daartoe. Door onze diensten te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs andere weg, stem je ermee in dat we elektronisch met je kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met jouw gebruik van onze diensten.

Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om je accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, dien je uit te loggen voordat je ons platform verlaat om de toegang tot je gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten.

Wat zijn de rechten waarop je je kan beroepen?

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als je van mening bent dat informatie die wij over jou hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. Voor andere zaken vind je onze contactgegevens onderaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over jou hebben opgeslagen.

Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Je kan tevens jouw toestemming om per e-mail commerciële communicaties te ontvangen intrekken na ontvangst van de e-mail.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien er een inbreuk gepleegd is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Meditel Services bvba stelt jou in kennis van de mogelijkheid van jouw rechten inzake het inzien, verbeteren, annuleren en bezwaren uit te oefenen via een link op onze website, die terug te vinden is op het contactformulier. Via deze link kan je jouw e-mailadres achterlaten, waarmee je al eerder gegevens op de website hebt ingevuld. Vervolgens ontvang je een e-mail met een link om jouw gegevens te bekijken. Dit stelt jou in staat om je gegevens aan te passen of volledig te verwijderen. Jouw verzoek wordt vervolgens in behandeling genomen door Meditel Services bvba om de uitoefening van je rechten te verzekeren. Deze worden dan verwijderd aan de achterkant van de website, indien je dit verkiest.

Heb je klachten?

Indien er klachten zijn of indien je het gevoel hebt dat jouw rechten geschonden worden, kan je hiervoor steeds terecht bij de Europese Privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl.

Contactgegevens
Meditel Services bvba
Vicky Michiels

Bruine kolk 15
2490 Balen
Tel +32 (0) 14 39 59 00

info@meditelservices.be
BTW BE 0723.870.913

Laatste update privacyverklaring: April 2019